Wat doet ArcoClaim

Doel VZW ArcoClaim

De VZW ArcoClaim heeft ten doel om voor de Arco-coöperanten een adequate vergoeding te bewerkstelligen van de door hen geleden schade in verband met de Arcodeelnemingen. De VZW ArcoClaim handelt daarbij naar beste weten en kunnen, maar kan geen resultaat garanderen.

Als Arco-coöperant kunt u lid worden van de VZW ArcoClaim. Aanmelden kan via deze link.

Met de aanmelding als lid draagt u uw schuldvordering onherroepelijk over aan VZW ArcoClaim en geeft u onherroepelijk mandaat aan de VZW ArcoClaim om in volledige vrijheid u te vertegenwoordigen bij de uitoefening van uw rechten krachtens eerstgenoemde overdracht.

Verzoekschrift 2020 neergelegd bij rechtbank

De aandeelhouders die vóór 7 december 2020 waren aangemeld bij ArcoClaim en waarvan de gegevens volledig waren ingevuld, zijn meegenomen in het verzoekschrift dat in december 2020 is neergelegd bij de burgerlijke rechtbank in Brussel lastens NV BELFIUS BANK, de BELGISCHE STAAT en ARCOPAR. U kunt uw dossier op onze website inzien en uw gegevens indien nodig wijzigen. Het wijzigen van de naam van de opgegeven aandeelhouder is niet mogelijk.

Inschrijvingen vanaf januari 2021

In januari 2021 is een nieuwe inschrijfmogelijkheid geopend als lid van ArcoClaim. Leden die zich vanaf deze datum hebben aangemeld doen mee in het verzoekschrift dat naar verwachting medio 2023 aan de lopende procedure zal worden toegevoegd.

Terug naar boven