Over ArcoClaim

ArcoClaim is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk (VZW), ontstaan uit de Belgische verenigingen Geld Terug van Arco en Arcoparia’s, en behartigt de belangen van gedupeerde Arco-coöperanten. 

Het doel van VZW ArcoClaim is ervoor te zorgen dat de gedupeerde Arco-coöperanten een behoorlijke schadevergoeding ontvangen.
Daarvoor is nodig dat collectieve onderhandelingen met de aansprakelijke partijen worden gevoerd. Daartoe is wellicht ook nodig dat gerechtelijke procedures worden gevoerd.
Voor individuele gedupeerden is het over het algemeen financieel niet haalbaar om dit allemaal zelf te doen.

De VZW ArcoClaim is zelfstandig en bepaalt haar eigen beleid. Tenminste één keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats waarop de leden worden geïnformeerd over de voortgang. Daar is voorts gelegenheid om vragen te stellen en meningen te uiten. ArcoClaim is er voor de leden.

Voor het voeren van procedures is de VZW ArcoClaim een samenwerking aangegaan met de advocaten van SQ Law in Brussel.

Door lid te worden draagt u tegelijk uw schuldvordering onherroepelijk over aan VZW ArcoClaim en geeft u onherroepelijk mandaat aan de VZW ArcoClaim om in volledige vrijheid u te vertegenwoordigen bij de uitoefening van uw rechten krachtens eerst genoemde overdracht.

Dat stelt de VZW in de gelegenheid om procespartij te zijn in procedures tegen de Staat, de bank Belfius en andere aansprakelijke partijen. In deze procedures hoeft u dus zelf niet als privépersoon procespartij te zijn en hoeft u dus niet een procesrisico te lopen.

Regelingen, schikkingen en uitbetalingen van schadevergoedingen hebben telkens de schriftelijke goedkeuring van de VZW ArcoClaim nodig en kunnen zonder deze goedkeuring niet worden getroffen c.q. uitgevoerd.

 

 

 

Terug naar boven