Laatste ontwikkelingen in het Arco-dossier

De zomervakantie is achter de rug en het is daarmee weer tijd u op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in het Arco-dossier.

Hoewel het lijkt alsof er in het Arco-dossier niets gebeurt en er in de media nauwelijks nog aandacht is voor deze schandalige zaak, gebeurt er achter de schermen genoeg om even uw aandacht te vragen. Er lopen nog altijd rechtszaken van Deminor en ArcoClaim voor het Hof van Beroep en de Rechtbank van Eerste Aanleg, beide in Brussel.

Advocaat Geert Lenssens heeft bijvoorbeeld eerder dit jaar namens ArcoClaim in zijn procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel gevraagd om aanstelling van een bemiddelaar. Helaas wil de tegenpartij er niets van weten. Ook is er gepleit voor een schikking, tot nu toe vergeefs.

In september jl. was er een zitting in de nieuwe procedure van Deminor, waar ook ArcoClaim  was vertegenwoordigd en in december volgt er zitting waar ook de verjaring ter sprake zal komen. Beide zittingen gaan vooral over procedurekwesties.

Daarnaast zijn er nog steeds actiegroepen van coöperanten actief. Eén van die groepen is begonnen met een petitie op de website van de Kamer. Met de petitie wordt het verzoek gedaan aan ‘de Kamer een initiatief te nemen tot het bekomen van een oplossing in het Arco-dossier’. De ondertekenaars van de petitie vragen het federale parlement om de regering ertoe aan te zetten een mogelijke dading in het dossier te onderzoeken. 
Er moeten minimaal 25.000 handtekeningen worden verzameld, maar deze hoeven niet perse van gedupeerden te zijn. De uiterste inschrijfdatum is 20 april 2024 en de verkiezingen komen er dan snel aan. ArcoClaim steunt deze actie en roept haar leden, en iedereen die aan dit onrecht een einde wil maken, op om de petitie te ondertekenen. Dat kan via deze link

Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat rechtszaken zoals in het Arco-dossier vele jaren kunnen aanslepen. Toch put onze voorzitter Ab Flipse hoop uit de uitspraak van Het Hof in Den Haag inzake de procedure die de Nederlandse Vereniging Woekerpolis.nl 10 jaar geleden is gestart tegen diverse verzekeraars. Ab Flipse is namelijk ook voorzitter van Vereniging Woekerpolis.nl. De uitspraak die op 26 september jl. in de woekerpolisaffaire werd gedaan heeft de verzekeraars als een mokerslag getroffen en is al weken in het nieuws. Het consumentenprogramma Radar wijdde er afgelopen maandag aandacht aan en op Radio 1 werd Ab Flipse geïnterviewd over deze zaak die verzekeraars miljarden gaat kosten. De uitspraak in Nederland is ook een opsteker voor de Arco-gedupeerden in België en ook De Tijd besteedde hier aandacht aan. Het is goed om te weten dat Ab al 24 jaar met dit dossier bezig is. Het is in dergelijke dossiers dus zeker een kwestie van een lange adem.

Als bestuur zijn we op dit moment druk mee bezig met het proces van het administratief op orde brengen van al uw persoonlijke dossiers. Dit is noodzakelijk omdat er door partijen aanvullende eisen worden gesteld aan onze bewijsvoering. Wij hopen u voor het eind van het jaar te informeren over wat we daarbij van een ieder van u verwachten. We willen u al wel laten weten dat u rekening moet houden met enige actie van uw kant.

Ondertussen trachten wij net zoveel geduld te hebben als het bestuur en de leden van de Vereniging Woekerpolis.nl. Ik wens u veel doorzettingsvermogen.

Terug naar boven