Stand van zaken Arco dossier: uitspraak laat op zich wachten

Stand van zaken Arco-dossier
Onze laatste nieuwsbrief dateert inmiddels van een paar maanden geleden. Wij hopen dat u in de tussentijd van de zomer en/of een welverdiende vakantie heeft genoten. Nu informeren wij u weer graag over de stand van zaken in het Arco-dossier.

Uitspraak laat nog op zich wachten
De zittingsdagen die voor het zomerreces in de Deminor-zaak voor de Ondernemingsrechtbank in Brussel werden gehouden zijn alweer enige tijd achter de rug. De uitspraak in deze zaak, die vanaf september jl. kon worden verwacht, is nog niet gedaan. Uit overleg dat wij onlangs met onze advocaat hadden, bleek dat ook hij niet weet wanneer de rechter met haar oordeel komt. Wij wachten de uitspraak met spanning af en zitten er klaar voor! Zodra de uitspraak bekend is, zult u op zeer korte termijn door ons worden geïnformeerd.

e467419d20defa60852d1362498f9dac1cc263ea74021c6d4bd7ca08b34ee17f

We bewandelen meerdere wegen
Vooruitlopend op de uitspraak in de Deminor-zaak kunnen wij alvast aangeven dat het dossier niet tot een einde komt als partijen naar aanleiding van de uitspraak niet tot een schikking komen. Vermoedelijk zal er een hoger beroep worden ingesteld door de partij(en) die straks in het ongelijk worden gesteld.
Daarnaast loopt er een tweede procedure bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, aangespannen door de VZW ArcoClaim. In die procedure is recent ook Beweging.net gedagvaard. De behandeling hiervan door de rechtbank zal naar verwachting vermoedelijk medio 2022 aanvangen.

Aanmelden als lid van ArcoClaim nog steeds mogelijk
In afwachting van de uitspraak in de Deminor-zaak en vooruitlopend op de tweede procedure, kunnen gedupeerden zich ondertussen blijven aanmelden bij VZW ArcoClaim.
Kent u mensen in uw omgeving die Arco-gedupeerd zijn maar zich nog niet hebben aangemeld? Wijst u hen dan op de mogelijkheden om kans te maken op recuperatie.
Hoe meer gedupeerden zich actief opstellen en zich aanmelden bij één van de claimorganisaties, hoe sterker wij met elkaar staan!  

Wij hopen u snel van de 1e uitspraak door de rechter op de hoogte te kunnen stellen.

Terug naar boven