ArcoClaim gaat door met haar rechtszaak

Uitspraak in zaak van Deminor is niet bindend voor leden ArcoClaim

Gisteren deed de rechter van de Ondernemingsrechtbank in Brussel uitspraak in de Arco-rechtszaak die Deminor had aangespannen voor haar 2100 cliënten. De eis van Deminor is door de rechter afgewezen, omdat de rechter de zaak niet ontvankelijk heeft verklaard.

Is deze uitspraak ook van toepassing op de leden van ArcoClaim? Het simpele antwoord is: Nee!

De uitspraak in deze zaak is alleen bindend voor de 2100 cliënten van Deminor. Dat komt omdat ArcoClaim voor haar leden een andere rechtszaak voert, op andere rechtsgronden én omdat ArcoClaim van begin af aan een totaal andere aanpak heeft gekozen.

rechtszaak.jpg

Ondernemingsrechtbank of consumentenrechtbank

Deminor koos als commerciële claimorganisatie vanaf het begin voor de moeilijke juridische weg, die van het ondernemingsrecht en stelde een vordering in tot nietigverklaring van alle aankoopcontracten van aandelen. Daarbij kijkt de rechter vooral naar zaken die vanuit het perspectief ‘ondernemen’ van belang zijn en bovendien moet de nietigheid van elk contract bewezen worden.

ArcoClaim heeft haar rechtszaak aangespannen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel waar consumentenzaken aan de orde worden gesteld. Daar komen bovendien hele andere aspecten aan de orde, omdat daar niet de nietigheid van elk contract moet bekomen worden. De basis is geheel anders namelijk de collectieve misleiding door het bedrieglijk desinformeren van de markt. Want bijna 10 % van de volwassen bevolking een risicovolle investering als ‘veilig’ aansmeren, is het bewerken van het publiek. Ook de aparte rol van de overheid nadien door de valse beloftes heeft niets te zien met de individuele contracten.

Massaclaim of ieder contract afzonderlijk

Deminor heeft geprobeerd een massaclaim aan te spannen bij de Ondernemingsrechtbank op basis van de individuele contracten en wordt daar nu zwaar op afgerekend. De rechter oordeelde dat als je de nietigheid van de Arco-contracten wilt inroepen, je dat voor elk contract apart moet doen. Deminor heeft niet aan die vereiste voldaan. De vordering is niet ontvankelijk verklaard. Gevolg daarvan is dat de rechter geen inhoudelijke uitspraak heeft gedaan of er sprake is van massale misleiding.

ArcoClaim koos met haar ruim 12.000 leden vanaf het begin een totaal andere invalshoek. We kozen voor een consumentenrechter, om daar juist aan te tonen dat er sprake is van een collectieve misleiding door bijvoorbeeld propaganda. Alle 800.000 Arco-gedupeerden zijn door de aanpak van de gedagvaarde partijen misleid om hun spaargeld om te zetten naar Arco-aandelen. Daarom heeft ArcoClaim in haar procedure de Belgische Staat, Belfius Bank en Beweging.net gedagvaard en juist niet, zoals Deminor, de Arco-vennootschappen.

Hoe nu verder?

Deminor, maar ook de met haar samenwerkende actiegroep vzw AAT o.l.v. Monne Baksteen, krijgen met deze gerechtelijke uitspraak een enorme kaakslag te verwerken. ArcoClaim wacht af of Deminor in hoger beroep gaat. De zaak van ArcoClaim gaat zeker door, en zal naar verwachting in 2023 voorkomen. Als Deminor niet in hoger beroep gaat, kunnen haar gedupeerden zich alsnog aansluiten bij de procedure van ArcoClaim. Dan hebben ze nog een kans hun geld terug te krijgen.

Wij houden alle vertrouwen in een goede afloop!

Terug naar boven