Behandeling mediatieverzoek door Rechtbank

Op 3 maart 2023 werd het verzoek van VZW ArcoClaim tot mediatie behandeld in een zitting voor de rechtbank. De gedaagde partijen en hun advocaten waren hierbij aanwezig.
De Rechtbank bevestigde dat ArcoClaim het recht heeft om een mediatieverzoek in te dienen. Zij stelde ook dat dit verzoek een zware belasting voor de griffie betekent. Dat komt omdat naast de gedupeerden die ArcoClaim vertegenwoordigt zich duizenden mensen zelfstandig bij de rechtbank hebben gemeld als deelnemer aan de rechtszaak. De griffie moet al deze mensen uitnodigen en dat zou ervoor kunnen zorgen dat er duizenden mensen naar die zitting komen. Dit zou een dermate grote belasting voor de griffie betekenen dat een goede voorbereiding noodzakelijk is. De zaak werd uitgesteld om de nodige voorbereidingen te treffen. Zodra hierover meer nieuws is zullen wij u via onze nieuwsbrief informeren.

‘Mijn dossier’ weer in te zien, muteren niet mogelijk

Na het sluiten van onze aanmeldmogelijkheid in december 2022 was het niet meer mogelijk om uw gegevens via ‘mijn dossier’ op onze website in te zien. Vanaf heden kunt u ‘mijn dossier’ weer inzien. U kunt géén gegevens wijzigen! De gegevens zijn ingediend bij de rechtbank en wijzigen in de gegevens zou een verschil opleveren met de informatie die bij de rechtbank bekend is. Alléén voor het aanpassen van uw e-mailadres kunt u een e-mail sturen naar contact@arcoclaim.be. Wij verwerken het nieuwe e-mailadres dan voor u in uw dossier.

Verjaring ingegaan

Arco-coöperanten hadden tot 12 december 2022 de gelegenheid zich aan te melden bij ArcoClaim voor een collectieve procedure tegen de Belgische Staat, Belfiusbank en Beweging.net. ArcoClaim wil voor de coöperanten die hun Arco-inleg hebben verloren via de rechtbank een schadevergoeding realiseren.

Het is niet meer mogelijk je aan te melden voor de procedure omdat op 1 januari 2023 de verjaring is ingegaan tegen de Belgische staat en op 6 maart 2023 tegen Belfiusbank en Beweging.net. In totaal zijn er door ArcoClaim ruim 16.000 namen van aandeelhouders ingediend bij de Rechtbank van 1e aanleg in Brussel. Deze namen zijn toegevoegd aan de procedure die al liep en die wordt gevoerd door de advocaat van ArcoClaim, mr. Geert Lenssens van advocatenkantoor SQ-WATT Legal in Brussel.

Advocaat ArcoClaim te zien in documentaire ‘Planet Finance’

Het zal u bekend zijn dat wij als VZW worden bijgestaan door de bekende advocaat mr. Geert Lenssens. Onlangs werd op de Nederlandse televisie de documentaire ’Planet Finance‘ uitgezonden. In aflevering 6 hiervan kwam mr. Lenssens uitgebreid in beeld en aan het woord.

Wij zijn er trots op dat uw belangen door deze bijzonder getalenteerde en bekende advocaat worden behartigd!
Ook voorzitter Ab Flipse van VZW ArcoClaim is regelmatig in de media te zien. Heeft u interesse om hiervan een aantal uitzendingen te bekijken, dan kunt u via Youtube zoeken op ‘ab flipse’.

Terug naar boven