Voorzitter ArcoClaim spreekt op Arco-proces

 

In deze nieuwsbrief leest u wat er op dit moment speelt in het Arco-dossier.

420e5e841c75c8666dd0a884d92f006bb94d2a88bf5a419c8bf07cb109b91fd9

Verloop zittingsdagen Arco proces

Vier van de vijf zittingsdagen in het Arco proces zijn inmiddels achter de rug. U heeft hierover volop in de media kunnen lezen en horen. Op onze website kunt u op de pagina ‘In de media’ diverse publicaties terugvinden.

Er werd urenlang verdedigd en aangevallen, er werden zaken beweerd en weerlegd, en vragen en twijfel opgeworpen.

De verdediging wil dat de zaak van elke coöperant apart bekeken wordt, om te oordelen of er sprake is van bedrog of misleiding. Ook werd beweerd dat spaargeld in de jaren 90 even risicovol was als aandelen. Van enig moreel besef of verantwoordelijkheidszin lijkt nog altijd geen sprake bij de partijen die voor het Arco dossier verantwoordelijk zijn.
 

ea8cfd3a300fac0ec367f4cf2d34f158f051dbe3b8f52ae2b874aa913f2a30ef

Laatste zittingsdag 30 juni a.s. - voorzitter ArcoClaim mag zegje doen

Op woensdag 30 juni a.s. wordt de (voorlopig) laatste zittingsdag gehouden. Het is mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. Hieronder vindt u de informatie.
Adres: 8e Kamer Justitia, Bourgetlaan 22, 1140 Evere. Dit zijn de oude Nato gebouwen, recht tegenover de nieuwe Nato gebouwen.
Datum: 30 juni vanaf 9.00 uur: inspraakronde, beantwoording vragen van de rechtbank en inberaadname.
De voorschriften voor het bijwonen van de zittingsdagen vindt u op onze website.

VZW ArcoClaim komt op voor úw belangen en als voorzitter heb ik van de ondernemingsrechtbank in Brussel de gelegenheid gekregen om, naast enkele coöperanten die zijn aangesloten bij Deminor, op 30 juni 2021 mijn zegje te doen. U mag van mij aannemen dat ik mijn uiterste best doe om met mijn betoog een onuitwisbare indruk te maken!
 

4ff910b43d5fb8f64234a51e84c90ab11ebfbe1744ce8d22761f4aa3a3f47e87

Wordt vervolgd!

Zoals u in onze nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, heeft VZW ArcoClaim onlangs Beweging.net gedagvaard. De procedure in deze zaak zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden. Op onze website kunt u de informatie en het persbericht hierover nalezen. Aanmelden als lid van ArcoClaim is dus zeker nog zinvol!
 

ff57c8ebcf1502227f532ab7d588fe86e387f9823d9dd3079b233972ccb65034

Belangrijk: Vermeld de gegevens van uw aandeelhoudersrekening in uw account

Het maken van een account op www.arcoclaim.be en het sluiten van een lidmaatschap is niet voldoende om uw aandeelhoudersrekening(en) mee te laten doen in onze collectieve procedure. U dient ook de gegevens van uw Arco rekening in te vullen. Dat doet u door in te loggen op ‘mijn dossier’ rechts bovenaan op www.arcoclaim.be met uw gebruikersnaam (= uw e-mailadres) en het door u gekozen wachtwoord. Daarna kiest u links op de pagina voor ‘mijn claim’ en dan onderaan bij ‘opgegeven aandeelhoudersrekeningen’ voor ‘toevoegen’. In het scherm dat verschijnt vult u alle gevraagde gegevens in.

Terug naar boven