Bestuur ArcoClaim verheugd over beroep Deminor

Het bestuur van VZW ArcoClaim is verheugd dat Deminor voor haar 2.100 coöperanten in beroep gaat tegen het vonnis van de ondernemingsrechtbank in Brussel. Dat zorgt ervoor dat er een signaal wordt afgegeven naar de partijen die door Deminor, maar ook door ArcoClaim, zijn gedagvaard. De druk op de partijen die verantwoordelijk zijn voor het verlies van ruim 1,6 miljard euro wordt hierdoor verhoogd. En terecht, want dit geld is afkomstig van 800.000 Arco coöperanten die door iedereen en alles in de steek zijn gelaten.  

Een nadeel voor genoemde 2.100 coöperanten is dat men jaren geduld moet hebben, omdat het hof vanwege de enorme gerechtelijke achterstand niet in staat is binnen redelijke termijn werk te maken van de beroepsprocedure.

Onderzoek naar mogelijkheid nieuwe procedure

Ook is ArcoClaim blij verrast dat Deminor onderzoek doet naar de mogelijkheden om een nieuwe procedure te starten bij de rechtbank van eerste aanleg. Bij deze rechtbank wordt ook de procedure van ArcoClaim gevoerd waarin de Belgische Staat, Belfius bank en Beweging.net zijn gedagvaard.

De actie van Deminor zorgt voor extra druk op de gedagvaarde partijen zodat voor hen duidelijk is dat ze nog niet verlost te zijn van dit dossier wat hen als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt.

ArcoClaim-procedure rechtbank van eerste aanleg

Met deze actie toont Deminor met haar advocaten aan dat ArcoClaim de enige juiste juridische weg heeft bewandeld door de zaak aan te spannen bij de rechtbank van eerste aanleg. Dat is ook de enige mogelijkheid voor de 800.000 Arco coöperanten om hun recht te halen op compensatie van hun verlies. Deminor erkent nu ook dat er sprake is van collectieve misleiding. Dat is nu precies de grondslag van de procedure die ArcoClaim voert en in eerdere nieuwsbrieven heeft uitgelegd aan haar leden.

Citaat ‘ArcoClaim heeft haar rechtszaak aangespannen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel waar consumentenzaken aan de orde worden gesteld. Daar komen bovendien hele andere aspecten aan de orde, omdat daar niet de nietigheid van elk contract moet bekomen worden. De basis is geheel anders namelijk de collectieve misleiding door het bedrieglijk desinformeren van de markt. Want bijna 10% van de volwassen bevolking een risicovolle investering als ‘veilig’ aansmeren, is het bewerken van het publiek’.

Juridische consequentie

Als ook Deminor een procedure aanspant bij de rechtbank van eerste aanleg, heeft dat geen gevolgen voor de lopende procedure van ArcoClaim. ArcoClaim is leidend in deze procedure. Het stemt ons positief te weten dat wij er in dat geval niet meer alleen voor staan en o.a. Belfius bank weet dat ze de komende jaren niet van ons afkomen. Hoe het juridisch in zijn werk gaat met twee procedures zullen we op een ander moment uitleggen als we definitief weten of Deminor van start gaat met de voorbereidingen van een dergelijke procedure.

Oproep aan alle Arco coöperanten die nog geen actie hebben ondernomen

Het zal inmiddels iedereen duidelijk zijn dat het moment van verjaring dichterbij komt. Meld u daarom aan bij de lopende procedure van ArcoClaim als u dat nog niet gedaan heeft. U voorkomt daarmee dat u te laat bent met het indienen van een claim (vordering) tegen partijen. Als u zich nu aanmeldt als lid van VZW ArcoClaim heeft u de zekerheid dat u meedoet in de strijd voor rechtvaardigheid en uw kansen op recuperatie van uw inleg benut!

67b93c1f9119b635bfd75df97b4947affd891ced5acaf24d99856301980c8ed7

Terug naar boven