ArcoClaim stapte naar de rechtbank

In december 2020 heeft ArcoClaim een rechtszaak aangespannen tegen de Belgische Staat en tegen Belfius Bank.

De advocaten van SQ Law die ArcoClaim vertegenwoordigen, hebben het verzoekschrift namens bijna 11.000 leden bij de rechtbank ingediend. Wat gaat er nu gebeuren?

ArcoClaim is niet de enige die een gerechtelijke procedure in de zaak Arco heeft aangespannen. Deminor begon daar in 2014 mee, maar ook deze zaak moet nog steeds voor de rechtbank komen. Er zijn grote verschillen tussen beide zaken.

Deminor voert als onderneming een procedure namens ruim 2100 van haar relaties. De inschrijving daarvoor is enige jaren geleden gesloten. Voor iedere aangemelde Arco-gedupeerde wordt door de advocaten van Deminor individueel geprocedeerd. Een risico daarbij is dat de deelnemers blootgesteld kunnen worden aan schadevergoedingen als Deminor de zaak niet wint.

ArcoClaim heeft een andere route gekozen door een vzw op te richten. Doordat alle leden hun vordering aan ArcoClaim overgedragen, lopen zij niet het risico financieel te moeten bijdragen aan de (juridische) kosten, zelfs niet als de zaak wordt verloren. Dit is een groot voordeel voor de leden van ArcoClaim.

Ook kunnen zij niet persoonlijk door de Belgische Staat of Belfius Bank worden aangeschreven. Deze dienen zich te allen tijde te richten tot de VZW ArcoClaim.

 

Data rechtszitting Deminor bekend

Op 12 januari 2021 heeft de Ondernemingsrechtbank in Brussel de raadslieden van alle partijen die in de Deminor-zaak betrokken zijn, samengeroepen om over de procesgang te spreken. Daarbij aanwezig waren onder meer de raadslieden van Deminor en Belfius Bank, maar ook die van SQ Law namens ArcoClaim. De zitting verliep in constructieve sfeer.

De rechtbank heeft op 9, 10, 14 én 15 juni 2021 vier dagen uitgetrokken om de zaak van Deminor inhoudelijk te behandelen. Daarbij zullen alle partijen hun pleidooi kunnen houden, ook de advocaten van SQ Law namens VZW ArcoClaim.

 

Inschrijving nieuwe leden heropend

In het begin van dit jaar konden Arco-gedupeerden tijdelijk geen lid worden. Dat was om alle aanmeldingen te verwerken voor de rechtszaak die in december 2020 tegen Belfius Bank en de Belgische Staat is aangespannen.

Ook wilden wij de aanmeldprocedure een stuk eenvoudiger maken.

U kunt weer lid worden en meedoen aan de rechtszaken die ArcoClaim namens alle gedupeerden wil voeren. 

Alleen door mee te doen aan een rechtszaak kunt u uw geld terugeisen.
U betaalt een eenmalig bedrag en loopt géén financiële risico's.

 

‘Ik erger mij elk kwartaal aan Belfius’

ArcoClaim ontvangt veel berichten van gedupeerden. Zichtbaar wordt dat de pijn uit het verleden tot de dag van vandaag doorgaat. Iemand schreef ons: ‘Ik erger me elk kwartaal wanneer Belfius mij een samenvatting stuurt van mijn portefeuilles. Er wordt een A4-formaat toegestuurd met bepaalde waarde van Arco-aandelen…die onbepaalbaar zijn. Ik vind dit misleidend.’ En: ‘Aan het loket van Belfius wordt gezegd: het zal wel goed komen. Opnieuw misleidend.’ De schrijver heeft weinig vertrouwen meer in het handelen van Belfius Bank. ‘Ik ben zo teleurgesteld geweest dat ik een tweede bank heb genomen voor mijn beleggingen.’, aldus de schrijver.

Voor de nieuwsbrief zijn we op zoek naar mensen die hun verhaal willen delen. Wilt u ook uw verhaal kwijt, stuur een e-mail naar contact@arcoclaim.be. Uit de ingezonden verhalen maken we een selectie. We zijn helaas niet in staat om op uw verhaal persoonlijk te reageren.

 

Arco in het nieuws

Regelmatig verschijnen er berichten over de Arco-zaak. We houden u graag op de hoogte. 

Deze keer: Vzw AAT informeert onjuist over ArcoClaim

ArcoClaim constateert bij herhaling dat vzw AAT uitspraken doet in de Arcozaak én over ArcoClaim die onjuist zijn. En dat terwijl bijna het voltallige bestuur van AAT lid is van ArcoClaim en wij voor deze mensen hun belangen verdedigen. Wij kunnen niet anders dan u informeren over wat waar en onwaar is. We belichten hier 2 onjuistheden uit de laatste nieuwsbrieven van vzw AAT:

1. ArcoClaim heeft haar inschrijving gesloten

Dit klopt niet! De inschrijving voor nieuwe leden was in december en januari tijdelijk gesloten. Dat was nodig om gegevens te verwerken voor het verzoekschrift dat voor het eind van het jaar bij de rechtbank moest worden ingediend.

2. Vzw AAT voert (g)een juridische procedure; ArcoClaim is geen geschikte partij

Deminor heeft als eerste een juridische procedure aangespannen. De inschrijving hiervoor is enige tijd geleden gesloten. Daarna kwam ArcoClaim met een gerechtelijke procedure. Buiten deze twee organisaties is er geen enkele andere partij die een zaak heeft aangespannen. Ook vzw AAT niet. De informatie van AAT wekt de indruk dat de personen die bij AAT zijn aangesloten meedoen in de procedure van Deminor. Dat is niet het geval.

Gedupeerden die niet bij een gerechtelijke procedure zijn aangesloten, lopen een groot risico! Verjaring ligt op de loer. Vzw AAT schrijft dat ArcoClaim geen geschikte partij is, maar ArcoClaim is op dit moment de enige partij waarbij men zich kan inschrijven om deel te nemen aan een massaclaim.

Terug naar boven