Ledenaantal VZW ArcoClaim groeit gestaag

Het verheugt ons dat er dit jaar weer vele duizenden Arco-gedupeerden hun vertrouwen aan ArcoClaim hebben gegeven door lid te worden van onze VZW.

Stand van zaken
Nadat wij in 2019 de Belgische Staat en Belfius Bank hebben gedagvaard, werd in mei van dit jaar een dagvaarding tegen Beweging.net uitgebracht. Dit zijn complexe en intensieve processen, die van ons als VZW en met name van onze advocaten vele maanden van voorbereiding vergen.  

Op dit moment zijn wij druk bezig met de verdere voorbereidingen voor onze procedure bij de Rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

Afgelopen juni heeft mr. G. Lenssens, de advocaat van ArcoClaim, een vurig pleidooi gehouden in de procedure van Deminor bij de ondernemingsrechtbank in Brussel. ArcoClaim heeft zichzelf goed op de kaart kunnen zetten en veel publiciteit gegenereerd.

Procedure Deminor
Recent heeft Deminor de ruim 2.100 coöperanten die zij vertegenwoordigt een voorstel gedaan om de strijd in het Arco-dossier niet op te geven. Zoals iedereen weet heeft de Brusselse Ondernemingsrechtbank begin november hun eis voor een schadevergoeding niet ontvankelijk verklaard omdat er te weinig bewijs was geleverd. Deminor heeft haar klanten geadviseerd in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank. De getroffen coöperanten hebben tot 7 januari de tijd om Deminor te laten weten of ze deze mogelijkheid willen benutten. Wanneer minimaal 85% van de coöperanten hiertoe bereid is, zal Deminor dit beroep ondersteunen en de beroepsakte eind januari indienen.

ArcoClaim volgt het Deminor-dossier met veel belangstelling en is benieuwd of er voldoende Deminor coöperanten bereid zullen zijn om in beroep te gaan. Daarbij moet men zich realiseren dat het door de enorme gerechtelijke achterstand nog jaren kan duren voordat een beroepsprocedure van start gaat.

Zodra wij weten of er al dan niet een beroepsprocedure komt, zullen wij onze leden informeren wat daarvan de gevolgen zijn. Wanneer Deminor het dossier sluit zal dat een enorme teleurstelling zijn voor de 2.100 coöperanten die bij Deminor zijn aangesloten.

Voorbereidingen voor onze procedure gaan door
Los van de uitkomst hiervan gaan de voorbereidingen voor de procedure van ArcoClaim gewoon door. Wij procederen op andere juridische gronden, namelijk de collectieve misleiding door het bedrieglijk desinformeren van de markt, waarbij bijna 10% van de volwassen bevolking een risicovolle investering als ‘veilig’ is aangesmeerd. De procedure van ArcoClaim wordt gevoerd bij een andere rechtbank. Meer informatie hierover leest u op onze website.

ea5d831cb58bad4fa3dfa500e3299550bb3e8bb828a613edb16b4bad829c0512

Tot slot
Covid-19 en de overheidsmaatregelen tegen verspreiding van het virus gooien ook dit jaar met Kerst voor veel mensen roet in het eten. Desondanks wens ik u, namens het voltallige bestuur en het klantcontactcenter, fijne en zinvolle feesten en een heel goed 2022 toe.

Terug naar boven