Brief ArcoClaim aan 5000 gedupeerden en ander nieuws

ArcoClaim stuurde eind juni 5000 gedupeerden een persoonlijke brief

Op 27 en 28 juni viel in duizenden brievenbussen van Arco-dupeerden een brief van ArcoClaim. De brief was gericht aan mensen die in 2018 een verzoekschrift bij de Rechtbank hebben ingediend om bijgevoegd te worden in een lopende rechtszaak. Een rechtszaak die nu door ArcoClaim wordt gevoerd.

De rechtbank wil weten hoeveel van de mensen die een verzoekschrift hebben ingediend door ArcoClaim rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. De actie leverde vele honderden nieuwe leden op.

Ook moeten we constateren dat veel van de mensen die een verzoekschrift hebben ingediend NIET zijn aangesloten bij een claimorganisatie. De boodschap aan hen is helder: indien u niet wordt vertegenwoordigd door een claimorganisatie (ArcoClaim) dan staat u er alleen voor. U gaat niet mee in onze rechtszaak, u dient een eigen advocaat te regelen tegen alle bijkomende kosten om een positieve uitspraak van de rechtbank ten uitvoer te laten brengen.

Sommige leden van ArcoClaim ontvingen ook zo’n brief terwijl ze al lid zijn. Het was helaas onmogelijk om de lijst van de rechtbank met gegevens uit 2018 volledig te ontdubbelen met onze eigen ledenlijst.

Verzoek tot mediation in november opnieuw voor de rechtbank

Eind maart startte ArcoClaim bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel een procedure om de rechter te vragen een mediator aan te stellen. Een mediation-traject is de snelste weg naar een oplossing van het Arco debacle. Het is een weg waarbij partijen in onderling overleg tot een schikking proberen te komen. Op 25 november wordt dit verzoek opnieuw behandeld. De rechter kan mediation opleggen aan de partijen.

ArcoClaim gaat mee in hoger beroep van de zaak van Deminor

Nadat Deminor in november 2021 te horen kreeg dat de rechtszaak voor hun 2100 cliënten door de Ondernemingsrechtbank niet ontvankelijk werd verklaard, besloot Deminor in januari 2022 in hoger beroep te gaan. Omdat ArcoClaim één van de cliënten in de Deminor-zaak vertegenwoordigt, heeft ArcoClaim besloten ook tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep te gaan. Hoewel er begin september een procedurele zitting is, is de verwachting dat het hoger beroep pas over vele jaren voor zal komen. Mogelijk pas in 2026.

De verjaring van de Arcozaak komt snel dichterbij

Aan alles komt een eind. Dat geldt ook voor het meedoen aan de massaclaim tegen de verantwoordelijken van het Arcodrama. Er zijn wettelijke termijnen waarmee een zaak verjaart.

In de zaak die ArcoClaim bij de rechtbank heeft aangespannen, zijn er twee verjaringsdata:

  • Op 1 januari 2023 verjaart de aanklacht tegen de Belgische Staat
  • Op 6 maart 2023 verjaart de aanklacht tegen de andere partijen zoals Belfius Bank en Beweging.net

Wat betekent dat?

Ruim voor deze data moeten gedupeerden zijn aangesloten bij een claimorganisatie zoals ArcoClaim. Dan wordt er in de rechtbank namens hen gepleit. Na aanmelding is er voldoende tijd nodig om het dossier op orde te brengen.

Kent u nog gedupeerden die niet zijn aangesloten? Maak ze erop attent dat hun recht op terugvordering zeer snel verloopt. Aanmelden kan nog via deze link. Maar: te laat, is te laat!

Terug naar boven