Voorzitter ArcoClaim spreekt op Arco proces

Voorzitter ArcoClaim spreekt op Arco proces

25 juni 2021


Woensdag 30 juni a.s. is de (voorlopig) laatste zittingsdag in het Arco proces voor de Brusselse Ondernemingsrechtbank.

Voorzitter Ab Flipse van VZW ArcoClaim heeft de gelegenheid gekregen om, naast enkele coöperanten die zijn aangesloten bij Deminor, op die dag zijn zegje te doen. U mag van hem aannemen dat hij zijn uiterste best doet om met zijn betoog een onuitwisbare indruk te maken!

Hieronder kunt u het betoog van voorzitter Ab Flipse nalezen.

'Geachte mevrouw de voorzitter,

Dank dat ik als Nederlander en voorzitter van vzw ArcoClaim door u in de gelegenheid word gesteld hier kort voor uw rechtbank te spreken.

In 2018 ben ik door de voorzitter van ‘Arcoparia’s’ en de voorzitter ‘Geld terug van Arco’ gevraagd mee te denken aan het doen oplossen van het Arco dossier. Ondanks het feit dat de complexiteit groot is, evenals de belangen en ik ook zag dat het dossier in een impasse zat, voelde ik mij na gesprekken met diverse gedupeerden toch geroepen om de handschoen op te pakken. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van vzw ArcoClaim. Wij zijn partij in het Arcoproces en daarom ook hier aanwezig.  

Als Nederlandse claimexpert bekijk ik dit dossier zo objectief en pragmatisch mogelijk. Toch merk ik dit dossier meer onder mijn huid is gekropen dan ik had verwacht. Dat constateer ik al een aantal jaar, maar meer nog de eerste dag van dit proces. Ik werd vorige week extra getroffen na het lezen van de blog van Daan Borloo in De Standaard, waar hij schreef over dit proces en zijn grootvader die hem als 11 jarige toesprak op zijn sterfbed. Zijn grootvader zou zich niet geschaard hebben achter deze Arco Claim. Niet omdat hij niet misnoegd zou zijn, maar omdat hij het als diepchristelijke en bescheiden West Vlaming nooit zou aandurven om een grote mond op te zetten over materiele zaken, laat staan over geld. Die blog raakte mij diep en heeft mij extra gemotiveerd om samen met mijn medebestuurders en alle actieve betrokkenen door te vechten voor de goede zaak. In die zelfde blog verwijst Daan Borloo naar een opmerking van mr Blommaert, de advocaat van Belfius, die de lage graad van betrokkenheid, slecht 0.25%, van misnoegde Arco coöperanten aangrijpt als deel van de verdediging. Dit lage percentage heeft een reden die ik net heb genoemd toen ik verwees naar de uitspraken van de grootvader van Daan Borloo. Maar ook het percentage geeft een vertekend beeld. Het klopt dat er slechts 0.25% (ruim 2.100 gedupeerden van Deminor) zich hebben aangemeld, maar mr Blommaert vergeet te melden dat er naast deze gedupeerden ook nog eens ruim 12.000 gedupeerden zijn aangemeld bij vzw ArcoClaim. En iedere dag groeit dit aantal, tot inmiddels bijna 2.5% van alle gedupeerden.

Wat weinigen zich nu nog realiseren is dat het Arco dossier, misschien wel het grootste financiële drama uit de Belgische geschiedenis, zeker ook door dit proces, België op haar grondvesten doet schudden. Een groot deel van de gedupeerden is wakker gemaakt en zien nu dat niet alle hoop is verloren.    

Tot nu toe is het ontluisterend wat ik heb gezien, gehoord en gelezen en daarom zal vzw ArcoClaim er alles aan doen wat in haar vermogen ligt, om de Arco coöperanten die zich bij deze organisatie hebben aangesloten of zich nog aansluiten, of juist niets doen en passief afwachten, een stem te geven en een poging doen hun rechten veilig te stellen. Wij zetten ons dus ook in voor de nu nog zwijgende meerderheid van bijna 800.000 Arco coöperanten.

Onze advocaat mr Lenssens noemde op de eerste dag van dit proces het Arco dossier een ‘financiële genocide’ gevoed door jarenlange indoctrinatie en propaganda, zodat er zelfs sprake is van systematisch bedrog.

Ik ga nog een stap verder. Hier heeft niet alleen financiële genocide plaats gevonden, maar dit dossier heeft ervoor gezorgd dat bijna 800.000 mensen hun vertrouwen in de financiële sector, meer nog in de rechtstaat hebben verloren. Om die bijna 800.000 gedupeerden heen staan gezinsleden, familie, vrienden en kennissen die van dichtbij hebben gezien wat dit alles financieel en emotioneel heeft gedaan. Het vertrouwen van miljoenen Belgen is dus ernstig beschadigd.  

Mevrouw de voorzitter, dit proces draait om de waarheid. En na het lezen van De Standaard van dinsdag 29 juni en de stukken die de vzw ArcoClaim inmiddels zelf in bezit heeft, is het mij nog duidelijk geworden dat de waarheid in dit proces nog niet voldoende boven water is gekomen om de eenvoudige reden dat er nog veel zaken ontbreken. Ik kijk nu al weken naar een stinkende beerput waarvan partijen bezig zijn het deksel dicht te houden. Er moeten nog honderden geheime documenten zijn binnen Belfius, de Arco vennootschappen en Beweging.net. Daarbij denk ik aan notulen van bestuursvergaderingen en geheime rapporten.

Hoe juridisch complex deze zaak ook is en wat de uitspraak in september of later dit jaar ook word, bijvoorbeeld het doorverwijzen naar de procedure van vzw ArcoClaim of  de veroordeling van de aansprakelijken, ik heb alle vertrouwen in uw rechtbank omdat u dit proces opende met de opmerking ‘Het is onze plicht om dit proces tot een goed einde te brengen’. Ik wens u daarbij alle wijsheid.

Tot slot richt ik mij tot alle partijen hier aanwezig; nu de vakantie periode aanbreekt, doe ik een dringend beroep op u na te denken over wat er de laatste jaren en weken is gebeurd met het Arco dossier en vooral wat de Arco coöperanten en hun gezinsleden is aangedaan. Ik roep u op om de uitspraak van de rechtbank niet af te wachten en direct na de zomer bij elkaar te komen om samen te zoeken naar een faire oplossing die recht doet aan alle gedupeerden en partijen die geraakt zijn en nog steeds worden door het Arco dossier. Ik ben ervan overtuigd dat het onmogelijke mogelijk is.

Voor mij is het de uitdaging een bescheiden bijdrage te blijven leveren aan het oplossen van het Arco dossier. Ik wens u allen het empathisch vermogen en het  juiste inzicht de komende periode na te denken over zo’n gesprek en u na de vakantie opnieuw te ontmoeten in een andere setting.

Dank u wel mevrouw de voorzitter.'

Terug naar boven