Teken hier de petitie om aan te zetten tot dading!

Teken hier de petitie om aan te zetten tot dading!

15 november 2023

Eén van de actiegroepen van Arco-coöperanten is een petitie gestart. 

Met de petitie wordt het verzoek gedaan aan de Kamer 'een initiatief te nemen tot het bekomen van een oplossing in het Arco-dossier’. De ondertekenaars van de petitie vragen het federale parlement om de regering ertoe aan te zetten een mogelijke dading in het dossier te onderzoeken. 
Er zijn minimaal 25.000 handtekeningen benodigd en deze mogen ook van niet-gedupeerden zijn. De uiterste inschrijfdatum is 20 april 2024 en de verkiezingen komen er dan snel aan. ArcoClaim steunt deze actie en roept iedereen die aan dit onrecht een einde wil maken op om de petitie te ondertekenen. Dat kan via deze link

Terug naar boven